|
People-Oriented
Service & Trust
International Platform
TLC & You

Big Thanks to Media for Excellent Coverage on Vietnam Gala Dinner

TLC and its strategic partner, IBH Investment Bank hosted a grand gala dinner on 22th September 2019 in Ho Chi Minh City, Vietnam, to celebrate the company being awarded as “Asia Pacific’s Forex Rising Star”, in conjunction with the 10th anniversary of IBH.

TLC deeply appreciates the support and full coverage given by the media; allowing the public, investors and the industry to gain a deeper understanding of the company.

In the future, we will continue striving to create more stable, secure and profitable investment solutions for investors.

Big thanks to the following media for their attention and support for the event:

 

VNEXPRESS.NET

https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ngan-hang-tai-chinh-ibh-voi-nhung-phan-qua-sieu-khung-danh-tang-khach-hang-20191003152612540.htm?fbclid=IwAR0INs_U9QCktTRVaNpRd6Go2exNeYouwWZc5nHDX1c_9XzM33xZCSiknpw

 

NGOISAO.NET

https://tiepthigiadinh.vn/ngan-hang-dau-tu-ibh-bat-tay-voi-cong-ty-thuong-mai-ngoai-hoi-tlc/?fbclid=IwAR3YFetrGqQZO1iOiyNnhaU_Ef1K5qazFzJYmBtJ-DwMqK_hMVJdZm85gqY

 

ZING.VN

http://thegioivanhoa.com.vn/ibh-ki-niem-10-nam-thanh-lap/?fbclid=IwAR0acAtQKD4tSbYZvnTMfTHrC-17Gx50C3Whzsjq2orC-A0odruiLYL0exg

 

Kênh 14

http://kenh14.vn/ngan-hang-dau-tu-tai-chinh-ibh-va-labuan-voi-nhung-phan-qua-sieu-khung-danh-tang-khach-hang-2019100417303328.chn?fbclid=IwAR2O595_iq32cJaNVR2bRnN2O_872C3rBh-ONx91O3pkTyENL6bRSzhsYf4

 

24h

https://www.24h.com.vn/tai-chinh/ngan-hang-tai-chinh-ibh-voi-nhung-phan-qua-sieu-khung-danh-tang-khach-hang-c587a1088206.html?fbclid=IwAR1_RXF5CE3L4UYdqkU_uuTFtRlgo9J–MToQGhTL3QySIilKSqXmtkFUWg

 

Starbox

http://starbox.vn/ngan-hang-ibh-long-trong-ky-niem-10-nam-thanh-lap.html

 

Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=mRFWn9JKjfE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0bOX6wJrxbvt_HZ6YGX9mlhBZQkkzMuEUunqRLDFQqrROPthxAZ2oVYiE

 

Kinh tế Thời đại

https://kinhtethoidai.vn/ky-niem-10-nam-thanh-lap-ngan-hang-dau-tu-ibh-so-huu-thanh-cong-tlc.html?fbclid=IwAR3f-9hvRnNgEBXpRVaeETMkhQzXzXNbLvA-tKSJsLHj1419UaMprcq9oJM

 

Bizf – Tài Chính Doanh Nghiệp

http://bizf.vn/ky-niem-10-nam-thanh-lap-ngan-hang-dau-tu-ibh-trao-tang-nhung-phan-qua-khung-toi-khach-hang?fbclid=IwAR0AZy0j0DGPNOM9L37498yC9uso3efumsa7gDisOhvTlvf_sP-4IzPxmb4

 

Thương Hiệu Và Doanh Nghiệp

http://thuonghieuvadoanhnhan.com/ky-niem-10-nam-thanh-lap-ngan-hang-tai-chinh-ibh-voi-nhung-phan-qua-sieu-khung-danh-tang-khach-hang?fbclid=IwAR1HZPAPA3twzzD7yVzSFxM-XGABKvUTRALELSw7Tv2twhuRjI_Ku8HNNNY

 

Tài Chính Thị Trường

http://taichinhthitruong.com/ngan-hang-dau-tu-ibh-ky-niem-10-nam-thanh-lap-quy-tu-khach-quy-tu-nhieu-nuoc-tren-the-gioi?fbclid=IwAR3U2u37E_m1qMmiSBb_Rs-cVUUZCjhkKwpzYVx9WhcZgW8tLhVvMtXKDZg

 

Sao Và Doanh Nhân

https://saovadoanhnhan.com/su-kien-ngan-hang-dau-tu-tai-chinh-ibh-cung-tlc-quy-tu-dong-dao-khach-quy-tren-the-gioi/

 

Doanh Nghiệp Và Thương Hiệu

https://doanhnghiepvathuonghieu.org/ngan-hang-dau-tu-ibh-ky-niem-10-nam-thanh-lap-quy-tu-khach-quy-tu-nhieu-nuoc-tren-the-gioi?fbclid=IwAR0y7qxvSJj7-W-icwvgjWnVqSOpVvsq55m1_pw8rOziPSQy2bfYijQn5LQ

 

Bản Tin Sáng

http://bantinsang.net/ngan-hang-dau-tu-tai-chinh-ibh-va-tlc-voi-nhung-phan-qua-sieu-khung-danh-tang-khach-hang-82.html

 

Góc Tin Mới

http://goctinmoi.com/ky-niem-10-nam-thanh-lap-ngan-hang-dau-tu-tai-chinh-ibh-voi-nhung-phan-qua-sieu-khung-danh-tang-khach-hang-206756.html

 

Tin Tức Xã Hội

http://tintucxahoi.net/ngan-hang-dau-tu-tai-chinh-ibh-tang-qua-khung-cho-khach-hang-nhan-dip-ky-niem-10-nam-thanh-lap-62.html

 

Bản Tin Nhanh

http://bantinnhanh.net/ngan-hang-dau-tu-tai-chinh-ibh-va-tlc-tang-qua-khung-cho-khach-hang-tham-du-su-kien-1098.html

Leave a Reply

two × one =